top of page
Opening Car Door

COMPLIANCE

Zásady


Za téměř 30 let své existence získala společnost OKIM spol. s. r. o vynikající pověst v České Republice. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky udělaly z OKIM spol. s. r. o to, čím je dnes – nejúspěšnějšího obchodníka s automobily v ČR. Pro OKIM spol. s. r. o, jakožto podnik s globálními aktivitami, znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování podniku (Code of Conduct) a platí pro všechny úrovně podniku a pro všechny země, v nichž OKIM spol. s. r. o působí.

OKIM spol. s. r. o řídí své vztahy s dodavateli podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery

Compliance: Welcome
integrity2.jpg

INTEGRITY

Compliance: Obrázek

Together4Integrity (T4I) je celosvětová iniciativa uplatňovaná napříč celým koncernem Volkswagen – klíčovou roli v tomto programu hraje integrita a compliance. 

KODEX CHOVÁNÍ obsahuje všechny zásady chování OKIM spol. s. r. o a má sloužit všem zaměstnancům po celém světě k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. 

INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním. ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGENNaše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.

  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.

  • Máme odvahu k novým věcem.

  • Diverzita je součástí našeho života.

  • Jsme hrdí na svou práci.

  • My, ne já.

  • Držíme slovo.Naše FIREMNÍ hodnoty

Hodnoty OKIM spol. s. r. o definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme.

Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.


Náš oznamovací systém


Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našem Kodexu chování (Code of Conduct) a Kodexu chování pro obchodní partnery (Code of Conduct for BP) má v OKIM spol. s. r. o nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. 


Jak váš podnět zpracováváme?


Kvalifikovaní a zkušení kolegové důkladně prověřují každé oznámení o možném pochybení zaměstnance koncernu Volkswagen a systematicky se jím zabývají.  Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování specializovaným vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí vyšetřovací útvar společnosti a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu* a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů.

* Doba zpracování se liší v závislosti na předmětu podnětu.

Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti OKIM spol.  a jejích produktů a služeb?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností OKIM spol. s. r. o nebo našimi obchodními partnery, obraťte se prosím na našeho kolegu pana Miloše Černého email: milos.cerny@okim.cz.  

Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti.

Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat určené orgány, jak je popsáno v PDF.


24/7 Hotline


Podnět můžete podat 365 dní v týdnu, 24 hodin denně na čísle: +731 439 782

Ombudsmani

Společnost OKIM spol. s. r. o jmenovala jako ombudsmana ředitele autosalonu OKIM Ústí nad Labem pana Miloše Černého . Ten poskytne poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajistí, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde:

milos.cerny@okim.cz

tel. 731 439 782


OKIM spol. s. r. o

Poštovní adresa:

Masarykova 1028

Ústí nad Labem

400 01, Česká RepublikaOsobně:

Schůzku si prosím domluvte předem na e-mailové adrese milos.cerny@okim.cz

Compliance: Welcome
bottom of page